top of page

Delo z ansambli

Pri delu z ansambli ponujamo skupinsko vokalno tehniko, vokalno - instrumentalno interpretacijo ter mentorstvo. Delo poteka v učilnici, opremljeni z manjšim ozvočenjem. Po dogovoru lahko tudi na drugi lokaciji.

 

Vaje so po dogovoru enkrat tedensko, večkrat tedensko ali v obliki enodnevnega, dvodnevnega ali večdnevnega seminarja.

 

Potek dela: 

  • vokalna tehnika (dihalne, telovadne, govorne in pevske vaje za izenačitev vokalov, dinamiko, razširjanje obsega, ojačitev glasu, legato, staccato, vaje za fraziranje, barvno izenačevanje pevcev v ansamblu)

  • vokalna interpretacija (interpretacija je prilagojena vsebini, iskanje poudarkov za lažje izražanje besedila, izpeljava posameznih fraz in združitev fraz v eno (vsebinsko povezano) celoto, izenačitev vokalov (barvna in dinamična)

  • instrumentalna interpretacija (fraziranje, prilagajanje vokalni interpretaciji, dinamično usklajevanje)

  • vokalno - instrumentalno združevanje (združevanje vokalno - instrumentalnega dela v celoto, delo na dinamičnem usklajevanju vokalno - instrumentalnega dela preko ozvočenja)

Če želite izvedeti več, kliknite na spodnji gumb.

bottom of page